Project Description

Stedelijk huurders platform (SHP)

Het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch, afgekort SHP, heeft als doel om de belangen van huurders en hun organisaties in de regio Den Bosch te behartigen en te vertegenwoordigen. Het SHP wilt dit doel realiseren door:

  • het voeren van overleg en het adviseren van de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere verhuurders in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit gaat over onderwerpen op gemeentelijk niveau die voor huurders en hun organisaties van belang zijn.
  • het voeren van een driepartijenoverleg (SHP, gemeente ’s-Hertogenbosch en de woningbouwcorporaties).
  • het nastreven van optimale inspraak van huurders op het gemeentelijk volkshuisvestigingsbeleid.
  • het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met actieve huurdersorganisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • het nastreven van optimale inspraak van huurders via het SHP op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
DOELSTELLING• SHP

HELP JONGE HUURDERS

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen aanvullen. Vind jij het belangrijk dat jonge mensen ook betaalbaar kunnen wonen meldt je dan aan als vrijwilliger of steun Jong & Huren door middel van een donatie.

WORDT VRIJWILLIGER
DONEER NU