Project Description

Huurders belangen vereniging Zayaz (HBV-ZAYAZ)

De HBV (HuurdersBelangenVereniging)

HandenHBV-Zayaz is een onafhankelijke partij, voor de huurders van de woningcorporatie Zayaz. Met bijna 13.000 woningen is Zayaz de grootste van ‘s-Hertogenbosch. De HBV functioneert als koepel
van de Huurdersverenigingen (HV’s) op complexniveau en kunnen huurders terecht voor informatie en ondersteuning bij huurderszaken. Door middel van overleg en advies met/over de verhuurder willen
wij een zo prettig mogelijke omgeving voor de huurder maken.
Lage huurprijzen, een veilige en fijne woon/werkomgeving en goede service. Wij hebben regelmatig overleg met de verhuurder,
waarin wij lopende kwesties kunnen aankaarten en in overleg aan kunnen pakken. Tevens geven wij gevraagd én ongevraagd advies.
Om dit in goede banen te leiden hebben wij een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Zayaz gesloten.

Wij vinden dus:

Dat wonen voor onze huurders goed geregeld moet zijn. Een veilige omgeving waarin bewoners zich prettig voelen, waarin kinderen kunnen spelen én opgroeien. Huurprijzen die betaalbaar zijn. En als er een keer iets mocht voorvallen, dan dient u een luisterend oor te krijgen en vinden we dat u problemen bespreekbaar gemaakt moeten worden.

Betaalbare huren. Woningen moet betaalbaar zijn en blijven, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar onze belangrijkste doelgroep: De huurders met de kleine beurs.

DOELSTELLING • HBV-ZAYAZ

HELP JONGE HUURDERS

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen aanvullen. Vind jij het belangrijk dat jonge mensen ook betaalbaar kunnen wonen meldt je dan aan als vrijwilliger of steun Jong & Huren door middel van een donatie.

WORDT VRIJWILLIGER
DONEER NU