MISSIE & VISIE

MISSIE

Wij willen jongeren, die momenteel nog onder vertegenwoordigd zijn in huurdersverenigingen een stem geven en vertegenwoordigen. Veel huurdersverenigingen vergrijzen en weten daardoor niet wat er precies speelt onder de jongeren. Uit deze behoefte zijn wij ontstaan en wij streven er dan ook naar om ervoor te zorgen dat we makkelijk bereikbaar zijn voor jongeren en dat ze getriggerd worden om hun mening te geven.

VISIE

Wij willen zo snel mogelijk een ledensysteem opbouwen waar jonge huurders lid van kunnen worden zodat wij collectief actie kunnen voeren en goed kunnen opkomen voor de belangen van deze huurders. Door middel van een algemene ledenvergadering hebben de leden veel inspraak op het bestuur van de organisatie en op de beslissingen die gemaakt zullen worden. Wij willen dan ook zo transparant mogelijk werken zodat de leden goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen Jong & Huren ‘s-Hertogenbosch.

Wij streven ernaar om binnen een jaar geheel te kunnen functioneren zonder hulp van het SHP.

Binnen vijf jaar willen wij minimaal in twee Brabantse steden gevestigd zitten. We zullen beginnen met een uitbreiding naar Tilburg en zo doorgroeien naar Eindhoven en Breda.

Binnen 25 jaar willen wij landelijk in meerdere steden gevestigd zitten, met als einddoel een landelijke huurdersvereniging voor jongeren te worden. Die ook op landelijk niveau opkomt voor de belangen van Jonge Huurders.

DOELSTELLINGEN

Jong & Huren ‘s-Hertogenbosch, heeft als doelstelling:

De belangen van Jongen huurders op gemeentelijk niveau vertegenwoordigen in ‘s-Hertogenbosch. Wij gaan jongeren ook informeren over hun rechten en plichten omtrent huren.

Jong & Huren ‘s-Hertogenbosch wil zijn doel op de volgende manieren bereiken.

  • Signaleren en registreren van structurele huurproblemen onder jonge huurders.

  • Jongeren een stem geven bij de gemeente/woningcorporaties.

  • Leden ondersteunen met informatie en advies.
  • Actief contacten onderhouden met andere (jongeren) huurdersorganisaties op stedelijk en landelijk niveau.

  • Bij ieder Drie Partijen Overleg aansluiten en daar onze visie en menig delen.

  • Bevorderen van deskundigheid van haar bestuur, leden en vrijwilligers.

Jongeren zijn ondervertegenwoordigd en verdienen ook een stem in ‘s-Hertogenbosch

SHP • Stedelijk Huurders Platform

GOEDKOPERE WONINGEN

Starters en studenten die niet sociaal kunnen huren hebben ook recht op een betaalbare woning. Wij zetten ons dan ook in voor meer woningen voor mensen die net niet sociaal kunnen huren en daardoor genoodzaakt particulier moeten huren. Wij beseffen ons dat deze groep groot is en  particuliere verhuurders nog altijd misbruik maken van hun machtspositie, die zij hebben doordat er een woning tekort is. 

INFORMEREN & ADVISEREN

Wij willen door middel van artikelen jongeren informeren en adviseren omtrent wonen en huren. Er zullen over verschillende huur onderwerpen informerende artikelen worden geschreven. Door middel van een langlopend onderzoek zullen wij kijken waar de knelpunten onder jonge huurders liggen en zo mogelijk daar informerende artikelen schrijven. Er zal veel aandacht worden besteed aan juridische artikelen zodat huurder en verhuurder via deze site op de hoogte zullen zijn van de huidige wet en regelgeving omtrent huurrecht.

SIGNALEREN & REGISTREREN

Wij vinden het belangrijk dat structurele problemen omtrent huren worden gesignaleerd en registreert. Dit doen wij door actief bezig te zijn op sociaal media en door enquêtes te houden. We hebben ook plannen om op open dagen van MBO, HBO en universiteiten een stand te mogen plaatsen en op deze manier nog meer in contact te kunnen komen met jongeren. Wij hopen ook dat jonge huurders problemen die zij ondervinden aan ons melden zodat wij hun kunnen helpen en ondersteunen. 

BELANGEN BEHARTIGEN

Wij zullen op gemeentelijk niveau opkomen voor de belangen van jonge huurders. Dit doen we door deel te nemen aan het Drie Partijen Overleg. We weten als Bossche woonpartners wat ons te doen staat. De gemeente, de woningcorporaties (Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland) en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) maken met elkaar prestatieafspraken om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken. Dat doen we in het driepartijen overleg (DPO). Samen zorgen we, vanuit een gedeelde visie en ieder vanuit de eigen mogelijkheden, voor voldoende, betaalbaar en passend sociaal wonen in vitale wijken. We werken samen op basis van onderling vertrouwen, wederkerigheid, openheid en transparantie in de relatie. We bepalen samen wat we willen bereiken en meten de voortgang van effecten en resultaten in de stedelijke monitor. Met die uitkomsten gaan we aan de slag bij het maken van de jaarlijkse afspraken.

Prestatieafspraken 2018

Uitvoeringsagenda Wonen 2018
Gemeente ’s-Hertogenbosch

PRESTATIE AFSPRAKEN 2019
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Vanaf Juli 2018 zullen wij gaan deel nemen aan het Drie Partijen overleg. Wij zullen tijdens dit gesprek de belangrijkste knelpunten aankaarten onder jonge huurders. ‘s-Hertogenbosch is aan het vergrijzen, veel jongeren trekken weg naar studenten steden en andere steden waar de jongerencultuur bruisender is en waar (creatieve) jongeren meer baankansen hebben. Wij willen een ‘s-Hertogenbosch creëren die nog aantrekkelijker wordt en waar er nog meer activiteiten voor jongeren worden georganiseerd.

HELP JONGE HUURDERS

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen aanvullen. Vind jij het belangrijk dat jonge mensen ook betaalbaar kunnen wonen meldt je dan aan als vrijwilliger of steun Jong & Huren door middel van een donatie.

WORDT VRIJWILLIGER
DONEER