Loading...

Huurverhoging in de vrije sector

Wanneer je een woning huurt of wilt huren weet je dat de huurprijzen tegenwoordig hoog kunnen liggen. Dit kan een belemmering opleveren wanneer je een woning wilt huren of wilt verhuizen. De meeste woningen in de hogere prijsklassen hebben een geliberaliseerd huurcontract. In de volksmond wordt dat ook wel ‘vrije sector’ genoemd. Voor woningen met een geliberaliseerd contract gelden géén overheidsregels voor de maximale huurverhoging en geen maximaal toegestane huurprijs. In dit artikel worden de mogelijkheden tot huurverhoging in de vrije sector besproken.

Het huurcontract bepaalt welke huurverhoging kan worden opgelegd. Wel geldt daarbij de wettelijke regel dat de huur maar één keer per twaalf maanden mag worden verhoogd. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden.

Geen bepaling(en) over huurverhoging

Mogelijk staat er niets in het huurcontract over de jaarlijkse huurverhoging. In dat geval kan de verhuurder elk voorstel tot huurverhoging doen dat hij wil. Ga je niet akkoord met dat voorstel, dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Als de rechter het voorstel redelijk vindt, krijgt de huurder alsnog de kans met de huurverhoging in te stemmen. Anders bepaalt de rechter wanneer de huurovereenkomst eindigt. Dat houdt voor de huurder in dat hij zal moeten verhuizen.

Wel bepaling(en) over huurverhoging

In de meeste geliberaliseerde contracten staat wel hoe de huur jaarlijks wordt verhoogd. Dat is dan de overeengekomen huurverhoging, waaraan huurder en verhuurder gebonden zijn. De huurder moet die huurverhoging dus ieder jaar betalen, ook als de verhuurder hem daar niet schriftelijk aan herinnert. Er kan bijvoorbeeld in het contract staan dat de huurverhoging ieder jaar 2% is. Een zogeheten ‘indexeringsclausule’ komt vaak voor.

Indexeringsclausule

Een indexeringsclausule houdt in dat de huur jaarlijks wordt aangepast met een percentage dat is afgeleid van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de praktijk komt dit neer op een huurverhoging van ongeveer de inflatie. Met een indexeringsclausule is de huurder redelijk ‘beschermd’ tegen extreme huurverhogingen. Met de indexeringsmodule huurprijsaanpassing op de website van het CBS kan een huurder controleren of de verhuurder de huurverhoging goed heeft berekend. Er zijn meerdere prijsindexen. Soms baseren verhuurders de huurverhoging op een prijsindex die niet in het contract staat. Dat kan tientallen euro’s in het nadeel van de huurder zijn. Als de verhuurder zich niet aan het contract houdt kan de huurder hem daarop aanspreken.

Opslagpercentage

In het contract kan ook staan dat de huurder jaarlijks een opslagpercentage moet betalen dat aan een bepaald maximum is gebonden, bijvoorbeeld 5%. Behalve de huurverhoging die volgt uit de indexeringsclausule kan de huurder dan ieder jaar een

extra huurverhoging krijgen van nog eens 5%. Stel dat het inflatiepercentage dan 0,6% is, kan de huurverhoging dus eveneens uitkomen op 0,6%. Dat resulteert dan in een huurverhoging van 5,6%. Een bepaling in het huurcontract met een dergelijk opslagpercentage is voor huurders dus ongunstig.

Markthuurbepaling

Daarnaast komt het voor dat in het huurcontract staat dat de huur iedere vijf jaar in één keer kan worden verhoogd tot de op dat moment geldende ‘markthuur’. Dat is de huurprijs waarvoor vergelijkbare woningen rond de tijd van de beoogde huurverhoging (opnieuw) zijn verhuurd. De verhuurder moet aantonen dat dit de huidige markthuur is. Deze bepaling kan ervoor zorgen dat de huur in één keer met soms wel honderden euro’s per maand omhooggaat. Zo’n markthuurbepaling is voor huurders dus ook ongunstig.

Conclusie is dat de inhoud van een huurcontract bij een geliberaliseerde huurprijs dus erg belangrijk is, zeker als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. Een indexclausulering is in dit geval de meest gunstige bepaling voor de huurder. Lees als huurder dus het huurcontract zeer goed door voordat je het ondertekent.

Bronnen:

https://www.woonbond.nl/vraagbaak/huurverhoging-vrije-sector

Geschreven door, Annemarie van Delft op 20 maart 2020

Zie je een fout in de tekst of heb je een opmerking over de tekst neem dan contact met ons op via het contactformulier.