Loading...

Inloggen bij je huisbaas tegen betaling is niet toegestaan

Een aantrekkelijk aanbod voor elke jonge huurder: een huurprijs van 400 euro voor een woning in het centrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Al lijkt het op het eerst gezicht te mooi om waar te zijn, Camelot beloofd aan deze droom invulling te geven middels hun woningaanbod. Eenmaal ingaande op dit prachtig aanbod, blijkt al snel dat de 400 euro niet alle door Camelot gevraagde kosten dekt. Er worden namelijk ook andere kosten gevorderd zoals: maandelijkse servicekosten, meubileringskosten, een borg en – het meest opmerkelijke – een kostensom voor het gebruik van het digitale portaal van Camelot. Buiten het feit dat deze kosten een verrassing kunnen zijn voor toekomstige huurders, blijken sommige kosten onrechtmatig. Ten aanzien van de kosten voor toegang tot het digitale portaal heeft de kantonrechter eind maart geoordeeld dat het vragen van dergelijke kosten ontoelaatbaar is.

Portaalkosten

Het digitale portaal waarvoor inlogkosten wordt geheven wordt ook wel MyCastle genoemd. Dit portaal verschaft huurders onder meer toegang tot het wijzigen van hun persoonlijke gegevens en het indienen van klachten. Hoe waardevol deze opties ook kunnen zijn, de kosten van € 202,50 die Camelot daarvoor in rekening brengt zijn onrechtmatig geheven. Hierover werd in de rechtspraak als volgt geoordeeld:

“De kantonrechter is van oordeel dat genoemde kosten uitsluitend dan wel in overwegende mate het belang van Camelot Beheer als verhuurder dienen. Zij worden geacht inherent te zijn aan de normale woningexploitatie en dienen derhalve uit de huurprijs bestreden te worden. Daarom mogen zij niet afzonderlijk aan de huurder in rekening gebracht worden.”

Met deze passage doelt de kantonrechter op het ‘niet redelijk voordeel’ dat Camelot opdoet met het in rekening brengen van de portaalkosten. Immers, met het in rekening brengen van deze kosten verdiend Camelot gemiddeld € 200.000 euro per jaar, zo blijkt uit een onderzoek van het NRC Handelsblad van 15 mei 2018. Nog meer gewicht in de schaal legt het feit dat huurders in de praktijk weinig terugkrijgen voor hun betaling. Het digitale portaal laat meer dan eens te wensen over doordat functies verdwijnen of niet dan wel traag wordt gereageerd op klachten.

Wat te doen als je portaalkosten hebt betaald ten behoeve van Camelot?

De directeur van Camelot Nederland Allard Jaring heeft gister de toezegging gedaan dat alle huurders die kosten voor hun online portaal hebben betaald, deze kosten terug krijgen. Je moet je zelf melden en aangeven dat je verzoek doet op restitutie van de kosten van my Castle. Lukt dit niet of heb je hulp nodig met een brief? wij hebben op onze website een voorbeeldbrief die kan worden gedownload.

Als je denkt dat je onterecht portaalkosten aan Camelot hebt betaald dan kun je altijd contact met ons opnemen. Het is daarbij van belang dat je onderstaand stappenplan doorloopt.

1. Stuur Camelot een brief waarin je je geld terugvraagt

Jong en Huren heeft voor de huurders binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch een voorbeeldbrief opgesteld. Deze brief kun je zelf – na het invullen van jouw persoonlijke gegevens – toezenden aan Camelot. Krijg je geen of een afwijzende reactie binnen 15 dagen na verzending? Ga dan over op de volgende stap.

2. Neem contact op met Jong en Huren ’s-Hertogenbosch

Verzamel onderstaande gegevens van jou – en het liefst andere (ex)huurders in je wooncomplex – en stuur ons deze gegevens toe op het volgende mailadres: contact@jonghuren.nl.

· Volledige naam, emailadres en telefoonnummer;

· Een huurcontract;

· Een betalingsbewijs;

· Een datum waarop de overeenkomst is geëindigd (indien van toepassing);

· De brief die je aan Camelot hebt gestuurd om het geld terug te vragen.

Let op: er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dit houdt in dat de klacht moet worden ingediend binnen 5 jaar na betaling van de portaalkosten.

Kosten

Jong en Huren staat voor een deugdelijk woonbeleid binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij vinden het dan ook belangrijk om problemen die huurders ervaren bij te kunnen houden en aan te kunnen kaarten op beleidsniveau. Dit maakt dat wij je geheel gratis bijstaan indien jij als huurder in bovenstaande situatie verkeerd.

DOWNLOAD via deze link een voorbeeldbrief, om aan Camelot de betaalde portaalkosten terug te vragen. 

Bronnen:

MyCastle is luchtkasteel – huurders krijgen geld van Camelot – Wooninfo.

– Inloggen bij je huisbaas voor ruim 200 euro – NRC Handelsblad.

Geschreven door, Annemarie van Delft op 9 mei 2019

Zie je een fout in de tekst of heb je een opmerking over de tekst neem dan contact met ons op via het contactformulier.