Bemiddelingskosten, contractkosten en sleutelgeld

Courtage, administratie vergoeding, registratie – advieskosten, een eenmalige vergoeding, verhuurkosten. Dit zijn allemaal voorbeelden van verhuurmakelaars die bemiddelingskosten vragen, maar het dan net iets anders noemen, want dan mag het vast wel. Het antwoord daarop is nee, je kan het wel anders noemen maar inhoudelijk blijft het hetzelfde. Nu zit er wel een verschil tussen bemiddelingskosten, contractkosten en administratiekosten, maar daar leg ik later meer over uit.

Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn kosten die door een bemiddelaar wordt gerekend voor de werkzaamheden om de verhuurder en huurder bij elkaar te brengen. Volgens de wet (Art. 7:417 BW) is het verboden om 2 heren te dienen. Het gaat dus om verhuurmakelaars die bemiddelen tussen de verhuurder en huurders. De verhuurmakelaar mag dan in dat geval alleen kosten bij de verhuurder in rekening brengen. Als je je inschrijft bij een verhuurmakelaar en je reageert via hun website op een woning, mogen daar dus geen (bemiddelings)kosten voor worden gevraagd.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering. Als een huurder zelf opdracht geeft aan een verhuurmakelaar om voor hem actief een passende woning te zoeken mogen er wel bemiddelingskosten worden gevraagd, alleen moeten deze kosten volgens Art. 7:264 wel redelijk zijn. Dan is natuurlijk de vraag wat zijn redelijke kosten? Hierover zijn de meningen verdeeld, maar vaak wordt er gekeken naar wat verhuurmakelaars gemiddeld vragen.

Andere namen voor bemiddelingskosten

Het verbod op bemiddelingskosten is ook van toepassing als de bemiddelaar de kosten anders benoemd. Dit kunnen benamingen zijn zoals :

Administratiekosten;

Advieskosten;

Eenmalige vergoeding;

Commissiekosten;

Contractkosten;

Courtage;

Eenmalige kosten huurder;

Makelaarskosten;

Registratie – advieskosten;

Marketingkosten;

Verhuurkosten.

Contractkosten en administratiekosten

Deze kosten mogen alleen worden gevraagd als je direct bij een verhuurder gaat huren, ook dan moet het om een redelijk bedrag gaan. Het gaat dan vaak om een paar tientjes. Bedragen tot ongeveer €60,- kunnen als redelijk worden gezien. Woningbouwcorporaties vragen ongeveer €25 tot €50 euro voor het opstellen van een contract.

Sleutelgeld.

Ook wordt er regelmatig sleutelgeld gevraagd. Dit is wettelijk niet toegestaan en zorgt voor een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Je kan het via de rechter nietig laten verklaren mocht het niet terug betaald worden.

Wat te doen als je onterecht bemiddelingskosten, contractkosten en of sleutelgeld hebt betaald?

Als je denkt dat je onterecht bemiddelingskosten hebt betaald of een onredelijk bedrag dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je moet dit alleen wel binnen 5 jaar na de betaling doen. Let op dat je wel een bewijs van betaling hebt. Wij kunnen dan uitzoeken of je daadwerkelijk onterecht de kosten hebt betaald en je helpen deze kosten terug te vragen. We doen dit geheel gratis. Op deze manier kunnen wij de problemen goed bijhouden en op beleidsniveau aankaarten. We vinden het belangrijk dat iedereen een goede passende en betaalbare woning vind. We vinden het dan ook belachelijk als iemand op een oneerlijke manier wil profiteren van de problematiek op de woningmarkt.

Rijksoverheid links

Sleutelgeld info

Bemiddelingskosten

Geschreven door, Sharon Hooper op 20 november 2018

Zie je een fout in de tekst of heb je een opmerking over de tekst neem dan contact met ons op via het contactformulier.